početna istorijat aktuelnosti kontakt

aktuelnosti

02.10.2023.-Zapisnik sa prve redovne sednice Skupštine akcionara

26.09.2023.-Polugodišnji izveštaj 01.01.2023 do 30.06.2023.

31.08.2023.-Odluka i poziv akcionarima za redovnu godišnju skupštinu zakazanu za 02.10.2023.

08.05.2023.-Godišnji izveštaj za 2022. Godinu.

08.05.2023.-Odluka i poziv akcionarima za redovnu godišnju Skupštinu zakazanu za 26.06.2023.

26.04.2022.-Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara održane 26.05.2022.

27.04.2022.-Godišnji izveštaj za 2021. godinu.

27.04.2022.-Godišnji dokument o objavljenim informacijama PD Omoljica AD

20.04.2022.-Odluka i poziv za Skupštinu akcionara zakazanu za 26.05.2022.


18.01.2022.-Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 18.01.2022.


10.11.2021.-Odluka i poziv za Skupšinu akcionara zakazanu za 18.01.2022.

25.08.2021.-Obaveštenje o značajnim promenama učešća prava glasa akcionarskog društva


12.08.2021.-Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane 12.08.2021.


22.07.2021.-Odluka i poziv za vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 12.08.2021.


01.07.2021.-Izveštaj o održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara.


01.07.2021.-Godišnji dokument o objavljenim informacijama.


01.07.2021.-Godišnji izveštaj za 2020.godinu.


25.06.2021.-Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 25.06.2021.


19.05.2021.-Odluka I poziv za redovnu Skupštinu akcionara


17.08.2020.-Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 17.08.2020.


23.07.2020.-Odluka i poziv za vanrednu Skupštinu akcionara


29.06.2020.-ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  ODRŽANE 29.06.2020.


18.06.2020.-GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA


01.06.2020.-Godišnji izveštaj za 2018. godinu


01.06.2020.-Godišnji izveštaj za 2019. godinu


25.05.2020.-IZVEŠTAJ REVIZORA  ZA 2019.


25.05.2020.-Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019.


22.05.2020.-BILANS STANJA ZA 2019.


22.05.2020.-BILANS USPEHA ZA 2019.


22.05.2020.-NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2019.GODINU


22.05.2020.-IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZA PERIOD OD 01.01.2019.-31.12.2019.


22.05.2020.-IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA PERIOD OD 01.01.2019.-31.12.2019.


22.05.2020.-IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD  OD 01.01.2019-31,12,2019.


22.05.2020.-STATISTIČKI IZVEŠTAJ za 2019. godinu


22.05.2020.-Odluka i poziv akcionara za Skupštinu zakazanu 29.06.2020.god.


19.06.2019.-Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 17.06.2019.


13.05.2019.-Odluka i poziv akcionara za Skupštinu zakazanu 17.06.2019.god.


07.05.2019.-Godišnji izveštaj za 2018.godinu


24.05.2018.-Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara održane 22.05.2018.


08.05.2018.-Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2017-2018.


24.04.2018.-Godišnji izveštaj za 2017.godinu


18.04.2018.-FORMULAR PUNOMOĆJA ZA GLASANJE
18.04.2018.-FORMULAR  ZA GLASANJE U ODSUSTVU
18.04.2018.-Odluka i poziv akcionarima za redovnu Skupštinu zakazanu za 22.05.2018.god
18.01.2018.-Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane 18.01.2018.


25.12.2017.-Odluka i poziv za vanrednu sednicu Skupštine za 18.01.2018.           Aktuelnosti koje možete videti u                       pdf   formatu

Copyright © All rights reserved. Made by PD Omoljica AD